Privacybeleid

Alcast BV begrijpt het belang van uw privacy en zet zich ten alle tijden in deze te beschermen. Wij doen dit volgens de richtlijnen zoals neergelegd in de Europese regelgeving hierover, genaamd Global Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland ook wel aangeduid als AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Deze AVG vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is dezelfde in heel Europa.

Deze privacyverklaring betreft onze website www.alcast.nl.


Contactgegevens

Adres: Horsterweg 10A, 5809 ES Leunen - Nederland
Tel: +31 (0)478 53 11 44
Web: www.alcast.nl
@: info@eijdemsinternet.nl

Willy Luijpers is aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over persoonsgegevens. Hij is te bereiken via wlu@eijdemsinternet.nl.


Persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Alcast BV mogelijk verzamelt of verwerkt als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, zich registreert als dealer/gebruiker van onze beveiligde pagina’s of anderszins uw gegevens bij ons achterlaat:

• voornaam
• naam
• adres
• (mobiele) telefoonnummer
• bedrijf
• functie
• e-mailadres
• IP-adres


Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Alcast BV verzamelt uw persoonsgegevens om mogelijke vragen te beantwoorden, of u op de hoogte te stellen van relevante informatie of nieuws zoals:

• productnieuws;
• openings- en sluitingstijden rond de vakantiedagen;
• eventuele wijzigingen in onze tarieven;
• contact aangaande vacatures en sollicitaties;
• andere informatie die van belang is voor u als onze gewaardeerde partner.

In de praktijk betekent dit dat uw persoonsgegevens door Alcast BV gebruikt kunnen worden voor/om:

• de directe communicatie met partners zoals hierboven vermeld;
• het algehele beheer van onze website;
• het beheer van ons afgeschermde partnerportaal;
• het beheer van uw toegang tot ons afgeschermde partnerportaal;
• de verbetering de inhoud van onze website en daarmee onze service;
• te voldoen aan wettelijke vereisten en regulering.

In de toekomst zouden uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden voor doeleinden, die nu nog niet in deze privacyverklaring staan. Indien dit het geval is zullen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.


Hoe verzamelen we informatie?

Alcast BV verzamelt persoonsgegevens op onderstaande manieren:

• Contactformulieren
• Registratieformulier voor ons afgeschermde partnerportaal
• Gebruik van onze Online Offertemodule
• Abonneren op onze nieuwsbrief
• Verzoeken via e-mail
• Reactieformulieren
• Enquêteformulieren


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonlijke  gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alcast BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u dit toestaat of voor de duur van een specifieke functionaliteit. Ten alle tijden kunt u zich uitschrijven van onze nieuwsbrief. Indien u eveneens geen gebruik meer wenst te maken van ons afgeschermde partnerportaal, dan kunt u dit kenbaar maken via ons aanspreekpunt, Willy Luijpers. Hij is te bereiken via wlu@eijdemsinternet.nl.


Ken uw rechten

• Recht op informatie
U heeft het recht geïnformeerd te worden over welke persoonlijke data wij van u verzamelen.

• Recht op toegang
U heeft het recht tot toegang tot de persoonlijke data die wij van u verzamelen.

• Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons om correctie of aanpassing van uw persoonlijke data te verzoeken.

• Recht om vergeten te worden
U heeft het recht op verwijdering van al uw persoonlijke data van onze databases.

• Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht ons te verzoeken de persoonlijke data die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

• Recht op bezwaar
U heeft ten alle tijden het recht bezwaar te maken tegen verdere verzameling of verwerking van uw persoonlijke data door Alcast BV.

Heeft vragen hierover of wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kunt u dit kenbaar maken via ons aanspreekpunt, Willy Luijpers. Hij is te bereiken via wlu@eijdemsinternet.nl.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alcast BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons aanspreekpunt, Willy Luijpers, te bereiken via wlu@eijdemsinternet.nl.


Cookies en analytics data

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer zetten en in het algemeen de functionaliteit van de website optimaliseren, zodat u een prettige ervaring heeft tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies zijn onder te verdelen in:

• Functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen, dat onze website goed functioneert. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en derhalve ook niet door de bezoekers uit te schakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.

• Analytische cookies
Dit zijn cookies die bijhouden hoeveel bezoekers een website heeft, hoe vaak ze de website bezoeken of welke pagina ze het liefst bezoeken. Kortom, deze cookies houden bij hoe u onze website gebruikt. In ons geval gebruiken wij de dienst van Google Analytics. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.

• Marketing cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter dan wel LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter dan wel LinkedIn om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Alcast BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.